Tilnefningar til íslensku menntaverðlaunanna 2020

Íslensku menntaverðlaunin verða afhent 13. nóvember nk. Íslensku menntaverðlaunin voru síðast veitt árið 2012 en þá höfðu þau verið veitt árlega frá árinu 2005.

Markmið verðlaunanna er að auka veg menntaumbótastarfs og vekja athygli samfélagsins á metnaðarfullu og vönduðu skóla- og frístundastarfi með börnum og unglingum.

Verðlaunin eru veitt í þremur aðalflokkum:

 • Framúrskarandi skólastarf eða menntaumbætur. Ein verðlaun eru veitt í þessum flokki, til skóla eða annarrar menntastofnunar, sem stuðlað hefur að menntaumbótum er þykja skara fram úr.
 • Framúrskarandi kennari. Ein verðlaun eru veitt í þessum flokki til kennara sem stuðlað hefur að menntaumbótum sem þykja skara fram úr.
 • Framúrskarandi þróunarverkefni. Ein verðlaun eru veitt í þessum flokki fyrir framúrskarandi þróunarverkefni sem standast ítrustu gæðakröfur um markmið, leiðir, inntak, mat og kynningu, hafa samfélagslega skírskotun og nýtast til að efla menntun í landinu.

Að auki verður veitt hvatning til einstaklings, hóps eða samtaka sem stuðlað hafa að menntaumbótum er þykja skara fram úr.

Óskað var eftir tilnefningum í vor og bárust alls 111 tilnefningar. Viðurkenningaráð Íslensku menntaverðlaunanna hefur farið yfir þær og ákveðið hverjir hljóta tilnefningu til verðlaunanna árið 2020.

Framúrskarandi skólastarf eða menntaumbætur

 • Dalskóli fyrir þróun þverfaglegra skapandi kennsluhátta, meðal annars í svokölluðum smiðjum og starfsþróunarverkefni þar sem kennarar rannsaka eigið starf.
 • Leikskólinn Rauðhóll fyrir framúrskarandi og fjölbreytt þróunarstarf og nýsköpun, faglegan metnað, starfsþróun og lýðræðislega starfshætti.
 • Menntaskólinn á Tröllaskaga fyrir nýjar leiðir í skipulagi náms og kennslu með áherslu á valdeflingu nemenda, frumkvæði, sköpun og áræði.
 • Pólski skólinn – Szkoła Polska w Reykjaviku fyrir mikilvægan stuðning við tvítyngda nemendur og þróun fjölmenningarlegs samfélags á Íslandi, sem og fyrir fjölbreyttar kennsluaðferðir og öfluga starfsþróun.
 • Tónskóli Sigursveins fyrir framúrskarandi tónlistarkennslu og framlag til barnamenningar með árvissu samstarfi við rúmlega 30 reykvíska leikskóla.

Framúrskarandi kennari

 • Anna Sofia Wahlström, kennari við leikskólann Holt í Reykjanesbæ, fyrir framúrskarandi kennslu og þróunarstarf í tengslum við innlend og alþjóðleg verkefni sem beinast að því að efla skapandi leikskólastarf með áherslu á læsi og lýðræði.
 • Birte Harksen, kennari við Heilsuleikskólann Urðarhól í Kópavogi, fyrir framúrskarandi kennslu og frumkvæði við að efla skapandi og leikmiðaða starfshætti í leikskólum með vefsvæðunum Börn og tónlist, Leik að bókum og Stafagaldur.
 • Björn J. Sighvatz, kennari á málmsmíða- og vélstjórnarbraut Fjölbrautaskóla Norðurlands vestra, fyrir framúrskarandi kennslu, meðal annars við að hvetja nemendur til dáða og stuðla að góðum námsárangri þeirra.
 • Ólöf Ása Benediktsdóttir, kennari við Hrafnagilsskóla, fyrir framúrskarandi árangur við kennslu á unglingastigi, fjölbreyttar kennsluaðferðir og óbilandi trú á hæfni allra nemenda.
 • Þórunn Elídóttir, kennari við Hamraskóla í Reykjavík, fyrir framúrskarandi árangur í byrjendakennslu, vandaða lestrarkennslu barna í yngstu bekkjum grunnskóla og þróun og miðlun námsefnis í læsi.

Framúrskarandi þróunarverkefni

 • Frístundalæsi, þróunarverkefni sem snýr að eflingu máls og læsis barna í gegnum leik á frístundaheimilum og í tómstundastarfi, meðal annars með útgáfu handbóka fyrir starfsfólk og foreldra ásamt gerð vefseturs með hugmyndum og leiðbeiningum.
 • Listrænt ákall til náttúrunnar: Samtal náttúrufræði og listgreina, þróunarverkefni sem er liður í innleiðingu nýrrar menntastefnu í Reykjavík, Látum draumana rætast, og byggist á þverfaglegri nálgun þar sem nemendur fjalla um málefni náttúrunnar á skapandi og nýstárlegan hátt með aðferðum list- og verkgreina.
 • Smiðjan í skapandi skólastarfi, þróunarverkefni á unglingastigi í Langholtsskóla í Reykjavík sem beinist að því að auka veg þverfaglegra viðfangsefna með áherslu á sköpun, lykilhæfni og nýtingu upplýsingatækni í námi.
 • Vistheimt með skólum, langtímafræðsluverkefni í grunn- og framhaldsskólum um vistheimt (endurheimt náttúrulegra gæða) og mikilvægi hennar fyrir gróður og jarðveg, líffræðilega fjölbreytni og baráttuna við loftslagshamfarir.
 • Snillitímar í Gerðaskóla, þróunarverkefni sem beinist að því að efla frumkvæði nemenda í eigin námi með því að gefa þeim kost á að fást við skapandi verkefni á eigin áhugasviði.

Að verðlaununum standa Forseti Íslands, mennta- og menningarmálaráðuneytið, samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið, Samband íslenskra sveitarfélaga, Kennarasamband Íslands, Félag um menntarannsóknir, Grunnur, Kennaradeild HA, Listaháskóli Íslands, Menntamálastofnun, Menntavísindasvið HÍ, Miðstöð skólaþróunar við HA, Samtök áhugafólks um skólaþróun og skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar.

Sjá nánar um Íslensku menntaverðlaunin https://skolathroun.is/menntaverdlaun/