27. mar. 2013

Sameiginleg ráðgjafarnefnd Íslands og Svæðanefndar Evrópusambandsins tekur til starfa

  • JCC-4-mars-2013

Stofnfundur sameiginlegrar ráðgjafarnefndar Íslands og Svæðanefndar Evrópusambandsins var haldinn mánudaginn 4. mars sl. í borgarstjórnarsal Ráðhúss Reykjavíkur.

Meginmarkmiðið með stofnun nefndarinnar er að koma á tengslum milli íslenskra sveitarfélaga og Svæðanefndar ESB vegna aðildarumsóknar Íslands að sambandinu.  Þegar EES-samningurinn var gerður var komið á tengslum milli helstu stofnana ESB og hliðstæðra stofnana í EES-EFTA ríkjunum. Svæðanefndin tók til starfa eftir að EES-samningurinn var gerður og því hafa íslensk sveitarfélög ekki haft formleg tengsl við Svæðanefndina fyrr en nú. Hlliðstæðar nefndir hafa þegar tekið til starfa á milli Alþingis og Evrópuþingsins og á milli aðila vinnumarkaðarins og þriðja geirans á Íslandi og Félagsmálanefndar Evrópu.

Nefndina fyrir sveitarstjórnarstigið skipa sex fulltrúar frá Svæðanefnd ESB og sex fulltrúar íslenskra sveitarfélaga. Halldór Halldórsson formaður Sambands íslenskra sveitarfélaga, Guðríður Arnardóttir, Elín R. Líndal, Óttarr Ólafur Proppé, Jórunn Einarsdóttir og Eiríkur Björgvinsson eru aðalmenn. Halldór fer með formennsku í nefndinni af hálfu Íslands en af hálfu ESB fer hin ítalska  Mercedes Bresso, varaformaður svæðanefndarinnar, með formennsku en hún var áður forseti borgarráðs Tórínó.

Á fundinum var fjallað um hlutverk og þátttöku íslenskra sveitarfélaga í aðildarferlinu og í evrópskum byggðamálum ef til aðildar kemur. Jón Gnarr borgarstjóri og Össur Skarphéðinsson utanríkisráðherra fluttu opnunarávörp. Starfsáætlun og vinnureglur nefndarinnar samþykktar á fundinum en meginviðfangsefni fundarins voru þátttaka íslenskra sveitarfélaga í samningaferlinu og undirbúningur sveitarfélaga fyrir þátttöku í uppbyggingarsjóðum sambandsins og nýtingu á IPA sjóðum.

Sveitarstjórnarstigið er það stjórnsýslustig sem stendur næst íbúum og vægi þess innan ESB hefur aukst jafnt og þétt síðustu ár. Í Svæðanefndinni eiga sæti kjörnir fulltrúar úr sveitarfélögum og héruðum í aðildarríkjum ESB. Hún er umsagnaraðili um alla stefnumótun og löggjafartillögur ESB sem snerta sveitarfélög og héruð en talið er að það eigi við um allt að 70% af löggjöf ESB. Meginhluti þessarar löggjafar er innleiddur hér á landi í gegnum EES-samninginn og því er afar ánægjulegt að formlegum tenglsum hafi verið komið á.