Þjónusta opinberra aðila og einkaaðila kortlögð

Sigurður Ingi Jóhannsson, samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra, hefur falið Byggðastofnun að vinna þjónustukort í samstarfi við Samband íslenskra sveitarfélaga. Kortið á að sýna á aðgengi landsmanna að þjónustu hins opinbera og einkaaðila m.t.t. aðgerða sem þörf er á. Er það í samræmi við sáttmála ríkisstjórnarinnar.

Sigurður Ingi Jóhannsson, samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra, hefur falið Byggðastofnun að vinna þjónustukort í samstarfi við Samband íslenskra sveitarfélaga, að því er fram kemur í frétt frá ráðuneytinu. Kortið á að sýna aðgengi landsmanna að þjónustu hins opinbera og einkaaðila. Er það í samræmi við sáttmála ríkisstjórnarinnar.

Tilgangur þjónustukortsins er að bæta yfirsýn og skapa grundvöll fyrir aðgerðir til að tryggja íbúum þjónustu og jafna kostnað.

Samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra hefur falið Byggðastofnun þetta verkefni í ljósi lögbundins hlutverks hennar enda hefur stofnunin þegar kortlagt hvar er að finna grunnþjónustu opinberra aðila og einkaaðila og um hversu langan veg íbúar þurfa að sækja slíka þjónustu.

Leggur ráðuneytið til að Byggðastofnun annist verkefnið í nánu samráði við Samband íslenskra sveitarfélaga og einstök ráðuneyti eða aðra aðila, eftir því sem við á eftir atvikum. Jafnframt leggur það til að verkefnið verði í forgangi hjá stofnuninni og að stefna beri að lokum þess fyrir árslok.

Afurð verkefnisins er annars vegar gagnagrunnur sem geymir upplýsingar um aðgengi allra landsmanna að almennri þjónustu hins opinbera og einkaaðila og hins vegar  myndræn og gagnvirk framsetning á upplýsingum úr gagnagrunninum, sem gera á aðgengilegan bæði stjórnvöldum og almenningi.

Þá er gert ráð fyrir að þjónustukortið verði undirstaða frekari stefnumörkunar um staðsetningu opinberrar þjónustu ríkisins, enda bætir kortið í senn yfirsýn og þekkingu á því hvar aðgerða er þörf hverju sinni.

Tengiliður vegna þessa verkefnis er Hermann Sæmundsson, skrifstofustjóri í samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti.