Sumarstarf við lögfræðitengd verkefni

Samband íslenskra sveitarfélaga auglýsir eftir áhugasömum námsmanni til starfa við lögfræðitengd verkefni á sviði sveitarfélaga.

Samband íslenskra sveitarfélaga auglýsir eftir áhugasömum námsmanni til starfa við lögfræðitengd verkefni á sviði sveitarfélaga.

Helstu verkefni:

 • Fara yfir lög er tengjast starfsemi sveitarfélaga og hvort þau séu í stakk búin fyrir stafræna stjórnsýslu.
 • Fara yfir lög er tengjast starfsemi sveitarfélaga og lista upp stefnur, skýrslur, samþykktir og fleira er sveitarstjórnir skulu samþykkja fyrir starfsemi sína.
 • Önnur lögfræðitengd verkefni.

Hæfniskröfur:

 • Nemar sem hafa lokið BA-námi í lögfræði og stefna á nám í lögfræði í haust eða eru nú þegar í meistaranámi í lögfræði.
 • Mikið frumkvæði og metnaður til að ná árangri.
 • Sjálfstæð og öguð vinnubrögð.
 • Áhugi á málefnum sveitarfélaga.
 • Samskiptahæfni, jákvæðni og skipulagshæfileikar.
 • Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku.

Samband íslenskra sveitarfélaga er framsækinn vinnustaður sem býður upp á opið vinnuumhverfi, samheldinn starfsmannahóp og skapar starfsmönnum gott svigrúm til starfsþróunar.

Föst starfsaðstaða getur verið utan höfuðborgarsvæðisins, að þeirri forsendu uppfylltri að mögulegt verði að tryggja fullnægjandi starfsaðstöðu nærri heimili umsækjanda en einnig á skrifstofu Sambands íslenskra sveitarfélaga í Reykjavík.

Umsóknir, merktar Umsókn um sumarstarf, þurfa að berast eigi síðar en 27. maí 2020 á netfangið samband@samband.is.

Með umsóknum skal fylgja:

 • ferilskrá og kynningarbréf þar sem færð eru rök fyrir hæfni viðkomandi til starfsins.
 • Auk þess verður að fylgja með staðfesting frá skóla um skólavist á vor- og haustönn 2020.

Nánari upplýsingar veita:

 

Starfið sem hér um ræðir er hluti af atvinnuátaki ríkisins og unnið í samvinnu sambandsins og Vinnumálastofnunar og er það bundið eftirfarandi skilyrðum:

 • Ráðningarsambandið varir að hámarki í tvo mánuði og skal eiga sér stað á tímabilinu 1. júní til og með 31. ágúst næstkomandi. Starfstímabilið innan þessa ramma er umsemjanlegt. Starfshlutfallið er 100% á ráðningartíma.
 • Umsækjendur verða að uppfylla þau skilyrði að hafa stundað nám á vorönn 2020 og séu skráðir í nám haustið 2020. Skila þarf staðfestingu frá skóla um slíkt með umsókn.