Starf sérfræðings í úrgangsmálum og umhverfismálum

Samband íslenskra sveitarfélaga hyggst ráða sérfræðing í starf verkefnisstjóra á lögfræði- og velferðarsviði. Verkefnisstjórinn starfar ásamt sviðsstjóra og lögfræðingum sviðsins að margþættum og síbreytilegum verkefnum, sem tengjast einkum úrgangsmálum og öðrum fjölbreyttum áskorunum á sviði umhverfismála sem varða starfsemi sveitarfélaga.

Samband íslenskra sveitarfélaga hyggst ráða sérfræðing í starf verkefnisstjóra á lögfræði- og velferðarsviði. Verkefnisstjórinn starfar ásamt sviðsstjóra og lögfræðingum sviðsins að margþættum og síbreytilegum verkefnum, sem tengjast einkum úrgangsmálum og öðrum fjölbreyttum áskorunum á sviði umhverfismála sem varða starfsemi sveitarfélaga. Þar undir falla m.a. aðgerðir í loftslagsmálum og fráveitumálum, endurskoðun landsskipulagsstefnu, málefni ferðamannastaða, innleiðing heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna, opinber innkaup sveitarfélaga, o.m.fl.

Leitað er að mjög hæfum einstaklingi, karli eða konu, sem hefur til að bera frumkvæði, reynslu, sjálfstæði, hæfni í mannlegum samskiptum, nákvæmni í vinnubrögðum og forystu- og skipulagshæfileika. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf um næstu áramót.

Gerð er krafa um háskólamenntun sem nýtist í starfi ásamt haldgóðri starfsreynslu úr opinberri stjórnsýslu eða sambærilegum störfum, s.s. við ráðgjöf til sveitarfélaga. Þekking og áhugi á málefnum sveitarfélaga og umhverfismálum er mikilvægur kostur. Gott vald á íslensku máli í ræðu og riti og hæfni í framsetningu upplýsinga er skilyrði. Góð kunnátta í ensku og a.m.k. einu Norðurlandamáli er æskileg, sem og góð tölvuþekking, bæði til öflunar og úrvinnslu upplýsinga.

Nánari upplýsingar veitir Guðjón Bragason, sviðsstjóri lögfræði- og velferðarsviðs, netfang: gudjon.bragason@samband.is, eða Valur Rafn Halldórsson sviðsstjóri rekstrar- og útgáfusviðs, netfang: valur.rafn.halldorsson@samband.is eða í síma 515-4900.

Samband íslenskra sveitarfélaga er framsækinn vinnustaður sem býður upp á opið vinnuumhverfi, samheldinn starfsmannahóp og skapar starfsmönnum gott svigrúm til starfsþróunar. Umsækjendum er bent á að frekari upplýsingar um Samband íslenskra sveitarfélaga eru á heimasíðunni, www.samband.is. Þar er einnig að finna starfsmannastefnu sambandsins og starfslýsingu.

Umsóknir, merktar Umsókn um starf verkefnisstjóra, berist eigi síðar en 18. nóvember nk. til Sambands íslenskra sveitarfélaga, Borgartúni 30, pósthólf 8100, 128 Reykjavík, eða í tölvupósti til samband@samband.is.