30. nóv. 2015

Úthlutun námsleyfa vegna skólaársins 2016-2017

Úthlutun námsleyfa vegna skólaársins 2016-2017 er lokið. Alls bárust Námsleyfasjóði 157 fullgildar umsóknir. Fjármagn til úthlutunar leyfði að veitt yrðu 34 námsleyfi. Aðeins var hægt að verða við tæplega 22% þeirra beiðna sem fyrir lágu og því ljóst að mörgum fullgildum umsóknum varð að hafna.

Eins og fram kom í auglýsingu um úthlutun námsleyfa og samræmist 6. gr. reglna um Námsleyfasjóð var ákveðið að allt að 1/3 leyfa yrði úthlutað sérstaklega vegna náms sem tengist hagnýtu læsi og lesskilningi í öllum námsgreinum og jafnrétti og lýðræði. Var 11 leyfum úthlutað til slíkra verkefna. Námsleyfum var skipt á milli landshluta með hliðsjón af fjölda starfandi kennara og stjórnenda eftir landshlutum.

Tilkynning um niðurstöðu stjórnar Námsleyfasjóðs hefur verið send öllum umsækjendum bréfleiðis og ætti hún að berast þeim á næstu dögum. Hafi niðurstaðan ekki borist innan tveggja vikna er umsækjendum bent á að hafa samband við Klöru E. Finnbogadóttur.