17. okt. 2013

Könnun meðal sveitarstjóra á fyrirkomulagi og framkvæmd sérfræðiþjónustu í leik- og grunnskólum

  • SIS_Skolamal_760x640


Mennta- og menningarmálaráðuneytið fékk Capacent Gallup ehf. fyrr á þessu ári til þess að framkvæma könnun meðal sveitarstjóra um fyrirkomulag og framkvæmd sérfræðiþjónustu við leik- og grunnskóla með tilvísun til reglugerðar nr. 584/2010.

Könnunin er liður í þriggja ára áætlun ráðuneytisins um úttektir og kannanir í leik- og grunnskólaum á tímabilinu 2013-2015 en einnig  hluti af lögboðnu eftirliti mennta- og menningarmálaráðuneytisins. Einungis 59 sveitarfélög af 74 svöruðu könnuninni en af þeim 15 sem ekki svöruðu eru fjögur sem ekki reka sjálf grunnskóla. Olli þessi dræma svörun ráðuneytinu vonbrigðum.

Til þess að fá skýrari mynd af þjónustunni hefur ráðuneytið ákveðið að gera frekari úttekt á fyrirkomulagi og framkvæmd sérfræðiþjónustu í sex sveitarfélögum: Akureyrarbæ, Fljótdalshéraði, Hafnarfirði, Stykkishólmsbæ, Vesturbyggð og Þingeyjarsveit. Við val á sveitarfélögum var tekið tillit til mismunandi fyrirkomulags á sérfræðiþjónustu, s.s. með sérfræðiþjónustu á eigin vegum, samstarfi um sérfræðiþjónustu eða aðkeyptri þjónustu að mestu leyti. Sérstaklega verður skoðað hvernig til hefur tekist við að skipuleggja sérfræðiþjónustu sem á að sinna tvíþættu hlutverki þjónustunnar annars vegar stuðningi við nemendur í leik- og grunnskólum og foreldra þeirra og hins vegar stuðningi við starfsemi skóla og starfsfólk þeirra. Skoðað verður hvernig til hefur tekist í þessum sveitarfélögum að tryggja fullnægjandi aðgengi að sérfræðiþjónustu innan sveitarfélagsins sem og tengsl við sérfræðistofnanir á landsvísu. Leitað verður svara við því hvort staðsetning og stærð sveitarfélaga, mismunandi útfærsla eða skipulag sérfræðiþjónustu hafi áhrif á aðgengi og gæði þjónustunnar.