07. okt. 2013

Skólaskýrsla 2013

  • Skolaskyrsla2013

Skólaskýrsla 2013 er komin út. Markmið með skýrslunni er að birta tölulegar upplýsingar um skólamál og gera þær aðgengilegar. Í skýrslunni er bæði fjallað um leikskóla og grunnskóla og er þar að finna ýmsar magntölur yfir nemendur, skóla, starfsfólk og rekstrarkostnað. Í höfuðdráttum er gerð grein fyrir starfsemi hvors skólastigs um sig árið 2012 og að auki birtar upplýsingar aftur í tímann eins og kostur er. Tölulegar upplýsingar ná til málaflokkanna á landsvísu en einnig er þeim gerð skil eftir landshlutum og eru að nokkru leyti flokkaðar eftir íbúafjölda sveitarfélaga.

Til viðbótar þessu eru birtar töflur í fylgiskjölum aftast í skýrslunni þar sem valdar lykiltölur eru birtar fyrir hvert sveitarfélag fyrir sig. Vakin er athygli á því að í fyrsta sinn er fjallað um innri leigu í skýrslunni, og henni gerð sérstök skil í fylgiskjölum 8 og 17. Að auki er að finna ýmsan fróðleik um skólamál frá öðrum sviðum sambandsins.

Skýrsluna vann Valgerður Freyja Ágústsdóttir, sérfræðingur á hag- og upplýsingasviði Sambands íslenskra sveitarfélaga (valgerdur@samband.is).

Skólaskýrsla 2013 er fáanleg í prentuðu formi hjá Sambandi íslenskra sveitarfélaga gegn gjaldi, eða 3000 krónur.
Til að panta prentað eintak af Skólaskýrslu 2013 er bent á að hafa samband við Sigríði Ingu Sturludóttur í síma 515 4900 eða í gegnum netfangið
sigridur@samband.is