01. okt. 2012

Skólaskýrsla 2012

  • SIS_Skolamal_760x640

Skólaskýrsla 2012 er komin út. Markmið með skýrslunni er að birta tölulegar upplýsingar um skólamál og gera þær aðgengilegar. Í skýrslunni er bæði fjallað um leikskóla og grunnskóla og er þar að finna ýmsar magntölur yfir nemendur, skóla, starfsfólk og rekstrarkostnað. Í höfuðdráttum er gerð grein fyrir starfsemi hvors skólastigs um sig árið 2011 og að auki birtar upplýsingar aftur í tímann eins og kostur er. Tölulegar upplýsingar ná til málaflokkanna á landsvísu en einnig er þeim gerð skil eftir landshlutum og eru að nokkru leyti flokkaðar eftir íbúafjölda sveitarfélaga.

Til viðbótar þessu eru birtar töflur í fylgiskjölum aftast í skýrslunni þar sem valdar lykiltölur eru birtar fyrir hvert sveitarfélag fyrir sig.  Athygli er vakin á því að í fylgiskjali 9 eru dálkar með hlutfallslegri skiptingu stöðugilda við kennslu eftir menntun rangir, en þeir verða lagfærðir í rafrænni útgáfu skýrslunnar. Rétt tafla sýnir að 21 sveitarfélag uppfyllir ákvæði laganna um að þeir einir sem hlotið hafa réttindi til kennslu í grunnskóla starfi við kennslu í grunnskólum. Að auki er að finna ýmsan fróðleik um skólamál frá öðrum sviðum sambandsins. Samkvæmt birtingaráætlun hag-og upplýsingasviðs sambandsins er gert ráð fyrir að Skólaskýrsla 2012 komi út um mánaðarmótin september/október á þessu ári.
Skýrsluna vann Valgerður Freyja Ágústsdóttir, sérfræðingur á hag- og upplýsingasviði Sambands íslenskra sveitarfélaga (
valgerdur@samband.is).

Skólaskýrsla 2012 er fáanleg í prentuðu formi hjá Sambandi íslenskra sveitarfélaga gegn gjaldi, eða 2500 krónur.
Til að panta prentað eintak af Skólaskýrslu 2012 er bent á að hafa samband við Sigríði Ingu Sturludóttur í síma 515 4900 eða í gegnum netfangið
sigridur@samband.is.