02. jan. 2012

Skólaskýrsla 2011

  • Skolaskyrsla2011

Skólaskýrsla 2011 er komin út. Markmið með skýrslunni er að birta tölulegar upplýsingar um skólamál og gera þær aðgengilegar. Í skýrslunni er bæði fjallað um leikskóla og grunnskóla og er þar að finna ýmsar magntölur yfir nemendur, skóla, starfsfólk og rekstrarkostnað. Í höfuðdráttum er gerð grein fyrir starfsemi hvors skólastigs um sig árið 2010 og að auki birtar upplýsingar aftur í tímann eins og kostur er. Tölulegar upplýsingar ná til málaflokkanna á landsvísu en einnig er þeim gerð skil eftir landshlutum og eru að nokkru leyti flokkaðar eftir íbúafjölda sveitarfélaga.

Til viðbótar þessu eru birtar töflur í fylgiskjölum aftast í skýrslunni þar sem valdar lykiltölur eru birtar fyrir hvert sveitarfélag fyrir sig. Að auki er að finna ýmsan fróðleik um skólamál frá öðrum sviðum sambandsins. Samkvæmt birtingaráætlun hag-og upplýsingasviðs sambandsins er gert ráð fyrir að Skólaskýrsla 2012 komi út um mánaðarmótin september/október á þessu ári.
Skýrsluna vann Valgerður Freyja Ágústsdóttir, sérfræðingur á hag- og upplýsingasviði Sambands íslenskra sveitarfélaga (valgerdur@samband.is).

Skólaskýrsla 2011 er fáanleg í prentuðu formi hjá Sambandi íslenskra sveitarfélaga gegn gjaldi, eða 2100 krónur.
Til að panta prentað eintak af Skólaskýrslu 2011 er bent á að hafa samband við Sigríði Ingu Sturludóttur í síma 515 4900 eða í gegnum netfangið sigridur@samband.is.