07. mar. 2012

Lagafrumvarp um breytingar á fasteignagjöldum á hesthús

  • SIS_Skipulags_Byggdamal_760x640

Ögmundur Jónasson innanríkisráðherra hefur kynnt í ríkisstjórn lagafrumvarp þar sem lagt er til að fasteignagjöld á hesthús verði færð til um flokk sem leiða myndi til lækkunar gjalda. Með lögunum er ákvarðað að hesthús falli undir flokk með íbúðarhúsum og fleiri mannvirkjum.

Frumvarpið snýst um breytingu á lögum um tekjustofna sveitarfélaga nr. 4/1995, með síðari breytingum. Breytingin er í a-lið 3. málsgreinar 3. greinar sem í dag er þannig:

,,Íbúðir og íbúðarhús ásamt lóðarréttindum, erfðafestulönd í dreifbýli og jarðeignir, útihús og mannvirki á bújörðum sem tengd eru landbúnaði, öll hlunnindi og sumarbústaðir ásamt lóðarréttindum."

Skotið er inn orðinu hesthús á eftir ,,tengd eru landbúnaði” og eru hesthús þannig felld undir gjaldflokk sem bera skatt sem miðaður er við allt að 0,5% af fasteignamati. Framkvæmd sveitarfélaga varðandi skatthlutfall á slíkum eignum hafa ekki verið einhlít en með lagabreytingunni er textinn skýr hvað þetta varðar. Þá segir í ákvæði til bráðabirgða að sveitarstjórn sé heimilt að lækka álagningu fasteignaskatts á árinu 2012 á hesthús þannig að álagningarhlutfall þeirra eigna sé það sama og annarra fasteigna skv. a-lið 3. mgr. 3. gr. laganna.