Skilgreining grunnþjónustu

Sambandið vekur athygli sveitarfélaga á því að í samráðsgátt stjórnvalda er til umsagnar tillaga frá samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytinu um skilgreiningu grunnþjónustu, sem unnin er á grundvelli byggðaáætlunar.

Aðgerð A.18 á byggðaáætlun ber heitið Skilgreining opinberrar þjónustu og jöfnun aðgengis. Aðgerðin er á ábyrgð samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytisins en Byggðastofnun sá um framkvæmdina. Við mótun þessarar skilgreiningar var haft samráð og samstarf við fjölmarga aðila; t.d. hlutaðeigandi ráðuneyti, Samband íslenskra sveitarfélaga, landshlutasamtök sveitarfélaga, stýrihóp Stjórnarráðsins um byggðamál og byggðamálaráð. Vinnan við skilgreininguna var einnig kynnt á fjölmörgum viðburðum og fundum.

Í skilgreiningu á opinberri grunnþjónustu er gengið út frá jafnræðissjónarmiði, að allir íbúar landsins eigi jafnan rétt til grunnþjónustu á vegum ríkis og sveitarfélaga. Mikilvægt er að breytingar á skipulagi þjónustunnar taki mið af þeim íbúum sem verst standa þegar kemur að aðgengi að þjónustunni. Gert er ráð fyrir að skipulag þjónustunnar taki mið af búsetumynstri, m.a. því hversu brýn þjónustan er og hversu tíð hún þarf að vera. Einnig er mikilvægt að nýta tækniframfarir og bætt netsamband til að auðvelda landsmönnum öllum aðgang að þjónustu þar sem unnt er að koma því við.

Mikilvægt er að sameiginlegur skilningur ríki á viðfangsefninu og mikið er unnið ef um skilgreininguna og inntak hennar ríkir sátt. Er því skilgreiningin sett fram í Samráðsgátt stjórnvalda til frekara samráðs og umræðu. Eru íbúar og aðrir hagaðilar hvattir til að kynna sér skilgreininguna og inntak hennar og koma með ábendingar.

Umsagnarfrestur er til 1. október.