Samræmd móttaka flóttafólks

Félagsmálaráðuneyti undirbýr nú innleiðingu á samræmdri móttöku flóttafólks. Auglýst verður eftir sveitarfélögum sem vilja taka á móti flóttafólki og gerður við þau samningur þar að lútandi. Hlutverk móttökusveitarfélags verður að tryggja samfellda og sveigjanlega þjónustu með einstaklingsmiðaðri áætlun ásamt því að tryggja flóttafólki aðgang að leiguhúsnæði. Þetta kom fram í máli Ásmunds Einars Daðasonar, félags- og barnamálaráðherra, á fundi í gær í Þróunarsetri Vestfjarða.

Félagsmálaráðuneyti undirbýr nú innleiðingu á samræmdri móttöku flóttafólks. Auglýst verður eftir sveitarfélögum sem vilja taka á móti flóttafólki og gerður við þau samningur þar að lútandi. Hlutverk móttökusveitarfélags verður að tryggja samfellda og sveigjanlega þjónustu með einstaklingsmiðaðri áætlun ásamt því að tryggja flóttafólki aðgang að leiguhúsnæði. Þetta kom fram í máli Ásmundar Einars Daðasonar, félags- og barnamálaráðherra, á fundi í gær í Þróunarsetri Vestfjarða.

Á fundinum tilkynnti ráðherra, að ríkisstjórnin hefði samþykkt tillögur hans um að samræma móttöku flóttafólks, óháð því hvort það kemur til landsins sem umsækjendur um alþjóðlega vernd eða í boði stjórnvalda.

Tillögur að samræmdri móttöku fyrir flóttafólk eru byggðar á skýrslu nefndar sem ráðherra skipaði til að kortleggja stöðu þessara mála og gera tillögur til úrbóta. Skilaði nefndin ráðherra skýrslu sinni nýverið, en þar er lögð áhersla á að flóttafólk njóti þjónustu við komuna til landsins í samræmi við þær áherslur sem koma fram í framkvæmdaáætlun í málefnum innflytjenda og í samstarfssáttmála ríkisstjórnarinnar. 

Á meðal þess sem lagt er til, er að öllu flóttafólki, sem fær alþjóðlega vernd hér á landi, standi til boða að fara til móttökusveitarfélags, en jafnframt sé það frjálst val hvers einstaklings hvort viðkomandi þiggi slíkt boð.

Þá stendur til að efla Fjölmenningarsetrið og setja á fót stöðu starfsmanns á þess vegum á höfuðborgarsvæðinu. Hlutverk þess verður meðal annars að tengja saman flóttafólk og móttökusveitarfélög og veita sveitarfélögum faglegar leiðbeiningar og ráðgjöf.

Vinnumálastofnun mun enn fremur fá aukið hlutverk, m.a. vegna íslenskukennslu fyrir flóttafólk og samfélagsfræðslu auk aðstoðar við atvinnuleit og aðra virkni, svo sem nám, atvinnu með stuðningi og starfsþjálfun.