23. nóv. 2010

Undirritun heildarsamkomulags um að sveitarfélögin taki við þjónustu við fatlaða

  • Frá  yfirfærslu málefna fatlaðs fólks

Í dag var undirritað heildarsamkomulag milli ríkis og sveitarfélaga um yfirfærslu þjónustu við fatlaða frá ríki til sveitarfélaga.  Sú þjónusta sem ríkið hefur veitt fötluðu fólki samkvæmt lögum nr. 59/1992 um málefni fatlaða færist nú til sveitarfélaga þann 1. janúar 2011. Sveitarfélög og þjónustusvæði á vegum þeirra taka þá við ábyrgð á framkvæmd og fjármögnun þjónustunnar, óháð því hvort hún hefur verið veitt af ríki, sveitarfélögum, sjálfseignarstofnunum eða öðrum aðilum, með þeim réttindum og skyldum sem henni tengjast. Markmiðið með yfirfærslunni er eftirfarandi:

  1. bæta þjónustu og auka möguleika til að laga hana að þörfum notenda með hliðsjón af ólíkum aðstæðum,
  2. stuðla að samþættingu nærþjónustu við íbúa sveitarfélaga,
  3. tryggja að eitt stjórnsýslustig beri ábyrgð á stærstum hluta almennrar félagsþjónustu, bæta samhæfingu og draga úr skörun ábyrgðarsviða stjórnsýslustiga,
  4. tryggja góða nýtingu fjármuna,
  5. styrkja sveitarstjórnarstigið,
  6. einfalda verkaskiptingu ríkis og sveitarfélaga.

Þetta er stór áfangi fyrir málaflokkinn og sveitarfélögin í landinu, en um er að ræða eina viðamestu endurskipulagningu á verkaskiptingu ríkis og sveitarfélaga frá flutningi grunnskólans árið 1996.

Heildarsamkomulagið er birt á vef Sambands íslenskra sveitarfélaga og þar er jafnframt að finna ítarlegar upplýsingar um yfirfærsluna.

Yfirfaersla-fatladra-HHKBSJS
Halldór Halldórsson, formaður sambandsins, Karl Björnsson, framkvæmdastjóri sambandsins, Steingrímur J. Sigfússon fjármálaráðherra og Ögmundur Jónasson, samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra ræðast við áður en undirritunin fór fram.


Undirritun
Guðbjartur Hannesson, félags- og tryggingamálaráðherra og heilbrigðisráðherra, Ögmundur Jónasson, samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra, Steingrímur J. Sigfússon fjármálaráðherra, Halldór Halldórsson, formaður sambandsins og Karl Björnsson framkvæmdastjóri sambandsins undirrita samkomulagið í Þjóðmenningarhúsinu í dag.


HHKBUndirritun
Halldór Halldórsson og Karl Björnsson við undirritun samkomulagsins í dag.