21. mar. 2011

Styrkir úr Sprotasjóði

  • krakkar-i-skola

Mennta- og menningarmálaráðuneytið auglýsir eftir umsóknum um styrki úr Sprotasjóði leik-, grunn- og framhaldsskóla. Hlutverk sjóðsins er að styðja við þróun og nýjungar í skólastarfi.
Í 4. gr. reglugerðar
nr. 242/2009 um Sprotasjóð leik-, grunn- og framhaldsskóla segir:
Leikskólastjórar, skólastjórar eða skólameistarar fyrir hönd skóla, kennarahópa eða einstakra kennara geta sent inn umsókn. Aðrir aðilar en skólar geta sótt um þróunarverkefni í samstarfi við skóla. Í þeim tilfellum skal staðfesting á þátttöku skóla fylgja umsókn.

Áherslusvið sjóðsins verða að þessu sinni:

  • Siðfræði og gagnrýnin hugsun
  • Skapandi nám: nýsköpun í námsumhverfinu

Við mat á umsóknum verða eftirfarandi viðmið höfð að leiðarljósi; skýr markmið verkefnis, verkefnisstjórn vel skilgreind, raunsæjar kostnaðar-, verk- og tímaáætlanir og framlag samstarfsaðila sé tryggt og vel skilgreint. Litið verður til þess hvort afrakstur verkefnisins sé líklegur til að hafa jákvæð áhrif á íslenskt skólastarf. Einnig verður skoðað hvernig verkefnin falla að hlutverki Sprotasjóðs.

Umsóknir sem falla utan áherslusviða fá sérstaka umfjöllun í ljósi áhrifa verkefna á íslenska menntun.

Fyrir skólaárið 2011 – 2012 verða til úthlutunar allt að 46 milljónir kr. og er umsóknarfrestur til 28.apríl 2011.

Vakin er sérstök athygli á að umsóknir um styrki skulu vera á rafrænu formi. Sækja þarf um aðgang að umsóknavef Stjórnarráðsins,
http://umsokn.stjr.is.

Nánari upplýsingar um Sprotasjóð veitir Sigrún Vésteinsdóttir hjá Rannsókna- og þróunarmiðstöð Háskólans á Akureyri í síma 4608904 eða í tölvupósti á
sv@unak.is. Heimasíða Sprotasjóðs er http://www.rha.is/is/page/sprotasjodur.  Þar má finna allar frekari upplýsingar um sjóðinn t.a.m. um fyrri úthlutanir, áherslusvið og fleira.