07. mar. 2011

Starf lögfræðings laust til umsóknar

 • Rett_Blatt_Stort_a_vefinn
Samband íslenskra sveitarfélaga auglýsir laust til umsóknar starf lögfræðings á kjarasviði.

 

Starf lögfræðings á kjarasviði felst meðal annars í:

 • Vinnuréttarlegri ráðgjöf til sveitarfélaga og túlkun kjarasamninga;
 • þátttöku í kjarasamningagerð f.h. stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga;
 • nefnda- og stjórnarstörfum í tengslum við kjaramál og önnur mál er varða íslenskan vinnumarkað;
 • samskiptum við stéttarfélög og aðra aðila vinnumarkaðarins.


Menntunar- og hæfniskröfur

 • Embættis- eða meistarapróf í lögfræði.
 • Góð þekking á laga- og kjarasamningsumhverfi opinbers vinnumarkaðar.
 • Góð þekking á stjórnsýslurétti.
 • Þekking og áhugi á málefnum sveitarfélaga.
 • Hæfni til að miðla upplýsingum í ræðu og riti.
 • Gott vald á ensku og færni í einu Norðurlandamáli.

Leitað er að einstaklingi, karli eða konu, sem hefur til að bera frumkvæði, hæfni í mannlegum samskiptum, nákvæmni í vinnubrögðum og hæfni til að vinna sjálfstætt og með öðrum að fjölbreyttum verkefnum.

Samband íslenskra sveitarfélaga er framsækinn vinnustaður sem býður upp á opið vinnuumhverfi, samheldinn starfsmannahóp og skapar starfsmönnum gott svigrúm til starfsþróunar.

 

Nánari upplýsingar veitir Inga Rún Ólafsdóttir, sviðsstjóri kjarasviðs, netfang: inga.run.olafsdottir@samband.is, eða Magnús Karel Hannesson, sviðsstjóri og starfsmannastjóri, netfang: magnus.karel.hannesson@samband.is, í síma 515-4900.

 

Þar er einnig að finna starfsmannastefnu sambandsins og starfslýsingu fyrir starfið.

 

Umsóknir, merktar Umsókn um starf á kjarasviði, berist eigi síðar en 18. mars 2011 til Sambands íslenskra sveitarfélaga, Borgartúni 30, pósthólf 8100, 128 Reykjavík.