Málefni barna með geð- og þroskaraskanir

Samband íslenskra sveitarfélaga gengst fyrir umræðu- og upplýsingafundi um málefni barna með geð- og þroskaraskanir á Grand hóteli, föstudaginn 9. febrúar nk.

Samband íslenskra sveitarfélaga gengst fyrir umræðu- og upplýsingafundi um málefni barna með geð- og þroskaraskanir. Fundurinn verður á Grand hóteli föstudaginn 9. febrúar nk. 

Tilgangur fundarins er að kalla saman þá aðila sem koma að málefnum barna með geð- og þrosakaraskanir. Farið verður yfir hver staða mála er í dag og hvernig mæta megi þörfum umræddra barna og fjölskyldna sem best. Enda þótt um fremur fámennan hóp barna sé að ræða á hverjum tíma, er verkefnið af þeirri stærðargráðu að samstilltra aðgerða er þörf og með það fyrir augum hafa sveitarfélögin kallað eftir aðgerðum.

Á meðal þess sem huga verður að í þessum efnum eru sérhæfð búsetuúrræði, kostnaðarmat og fjármögnun með hliðsjón af aðkomu félagsþjónustu sveitarfélaga, barnaverndar og uppeldis- og menntastofnana.

Fundurinn er ætlaður framkvæmdastjórum, stjórnendum og sérfræðingum hjá ríki og sveitarfélögum. Einnig eru kjörnir fulltrúar velkomnir, sér í lagi fulltrúar nefnda á sviði barnaverndar, velferðar- og félagsmála og mennta- og fræðslumála.