06. okt. 2010

Stöðugildum fækkar hjá sveitarfélögum

  • SIS_Kjara_starfsmannamal_190x160

Fjöldi stöðugilda sveitarfélaga drógst saman um 190 eða úr 19.430 í 19.240 milli áranna 2009 og 2010.  Þetta þýðir um 1% samdrátt í vinnuafli sveitarfélaganna frá fyrra ári.

Þegar fjallað er um stöðugildi er átt við fjölda starfa m.v. 100% starfshlutfall. Fjöldi starfsmanna hjá sveitarfélögum eru töluvert fleiri en fjöldi stöðugilda gefur til kynna þar sem margir eru í hlutastarfi. Mælingin er gerð í apríl ár hvert og nær til bæði A-hluta og B-hluta sveitarfélaga.

Helsta ástæða fyrir fækkun stöðugilda er án efa nauðsynleg hagræðing hjá sveitarfélögum  til að bregðast við versnandi  fjárhagsumhverfi þeirra. Almennt hafa sveitarfélög reynt að halda óbreyttu þjónustu- og starfsmannastigi þrátt fyrir erfiðar kringumstæður í efnahagsmálum og skýrist fækkun stöðugilda frekar af því að ekki er endurráðið í stöður frekar en að um uppsagnir sé að ræða. Á mynd 1 hér að neðan má greina þróun fjölda stöðugilda hjá sveitarfélögum á tímabilinu 2004-2010.

Fjöldi stöðugilda hjá ríkinu drógst einnig saman á sama tíma. Þannig hefur stöðugildum hjá hinu opinbera fækkað um 800 milli 2009 og 2010. Á meðfylgjandi töflu má greina þessa þróun hjá ríki og sveitarfélögum tímabilið frá 2007 til 2010.

  Ríki
Sveitarfélög
Samtals
2007
 17.900 18.700
36.600
 2008  18.300 18.900
37.200
 2009  18.000 19.430 37.430
 2010  17.400 19.240 36.640
Heimild: Starfsmannaskrifstofa fjármálaráðuneytisins og Samband íslenskra sveitarfélaga


MyndStodugildi

Mynd 1: Þróun fjölda stöðugilda hjá sveitarfélögum á tímabilinu 2004-2010