14. ágú. 2017

Hafnarfjarðarbær fær jafnlaunavottun

fyrst íslenskra sveitarfélaga

Hafnafjarðarbær er fyrsta sveitarfélagið á Íslandi til að fá vottað jafnlaunamerki frá velferðarráðuneytinu. Markmiðið með innleiðingunni er að koma á og viðhalda launajafnrétti hjá Hafnarfjarðarbæ og uppfylla skyldur atvinnurekenda um að tryggja jafnan rétt kvenna og karla, greiða þeim jöfn laun og tryggja að þau njóti sömu kjara fyrir sömu eða jafnverðmæt störf.

Með vottun frá úttektaraðila, BSI á Íslandi, sem og jafnlaunamerkinu frá velferðarráðuneytinu, getur Hafnarfjarðarbær sannarlega staðfest að hann uppfyllir þær kröfur sem lagðar eru fram samkvæmt jafnlaunastaðlinum ÍST 85:2012.

Þar má telja:

  • Tryggt verði að allar ákvarðanir um laun og kjör séu skjalfestar, rökstuddar og rekjanlegar
  • Verklagsreglur, vinnulýsingar og leiðbeiningar séu til staðar
  • Lagalegar kröfur og aðrar kröfur séu uppfylltar
  • Forvarnir og aðgerðaáætlanir liggi fyrir
  • Ábyrgðarsvið og hlutverk lykilstarfsfólks sé skilgreint
  • Að launaákvarðanir endurspegli að sömu laun séu greidd fyrir sambærileg störf

 
Jafnlaunakerfi veitir svo stjórnendum skýrari sýn á launagreiningar, úrbótaverkefni, eftirfylgni með aðgerðum og staðfestingu þess að settri jafnréttisstefnu sé fylgt eftir.