Heimsmarkmiðin í sveitarfélögum – stuðningsverkefni

Sambandið hefur fengið styrk frá Jöfnunarsjóði sveitarfélaga í 6 mánaða átaksverkefni til að styðja við innleiðingu heimsmarkmiðanna í íslenskum sveitarfélögum.

Eva Magnúsdóttir, ráðgjafi hjá Podium, og Karl Björnsson, framkvæmdastjóri Sambands íslenskra sveitarfélaga, undirrituðu samkomulag um stuðningsverkefnið að morngi 23. september.

Markmiðið verkefnisins er að:

  • fjölga sveitarfélögum sem hafa náð árangri í innleiðingu heimsmarkmiðanna,
  • yfirfæra þekkingu á milli sveitarfélaga,
  • móta farvegi fyrir innleiðingu heimsmarkmiðanna í þátttökusveitarfélögunum sem hægt er að halda áfram að byggja á eftir sveitarstjórnarkosningar 2022,
  • 20% sveitarfélaga hafi fyrir sveitarstjórnarkosningar 2022 hafið undirbúning að setningu aðgerðaráætlunar um innleiðingu heimsmarkmiðanna og að 10% til viðbótar hafi sett sér slíka áætlun og byrjað að hrinda henni í framkvæmd.

Sveitarfélög hafa frest til 15. október nk. til að sækja um þátttöku. Unnið verður með sveitarfélögum í tveimur hópum eftir því hvar þau eru stödd gagnvart markmiðunum. Þau sem eru komin nokkuð áleiðis í vinnu að innleiðingu markmiðanna munu fá fræðslu og stuðning ráðgjafa til að setja sér fullmótaða aðgerðaráætlun. Hinn hópurinn mun fá fræðslu og stuðning ráðgjafa til að móta grunn fyrir áframhaldandi innleiðingu eftir sveitarstjórnarkosningar næsta vor. Reynsla þeirra sem eru komin lengra verður nýtt fyrir þau sem eru komin skemur á veg. Hvert sveitarfélag þarf að tilefna tvo fulltrúa, annars vegar kjörinn fulltrúa og hins vegar starfsmann til að bera ábyrgð á innleiðingarvinnunni innan sveitarfélags og taka þátt í sameiginlegum vinnufundum. Samstaða innan sveitarstjórnar um þátttöku er mjög mikilvæg til að auka líkur á framhaldi vinnunnar eftir sveitarstjórnarkosningar 2022.

Eva Magnúsdóttir ráðgjafi hjá Podium sem hefur m.a. verið ráðgjafi Flóhrepps og Skaftárhrepps í innleiðingu heimsmarkmiðanna mun hafa umsjón með fræðslunni og veita faglegan stuðning.