Gott að eldast: Eldra fólk er virði en ekki byrði

Eldra fólk leggur mikið til samfélagsins og mikilvægt er að stuðla að auknu heilbrigði þessa hóps.

Heiða Björg Hilmisdóttir, formaður stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga, flutti ávarp á fundinum.

Þetta sýnir kostnaðar- og ábatagreining sem KPMG hefur unnið fyrir stjórnvöld vegna heildarendurskoðunar á þjónustu við eldra fólk: Gott að eldast. Greiningin veitir nýja sýn á fjárhagsgögn ríkis og sveitarfélaga og samkeyrir þau við lýðfræðileg gögn. Niðurstöðurnar voru kynntar á blaðamannafundi í Ráðherrabústaðnum í gær ásamt aðgerðaáætlun fyrir árin 2023-2027 sem félags- og vinnumarkaðsráðherra mælti fyrir og var samþykkt samhljóða á Alþingi nýverið. Á fundinum var gagnvirkt mælaborð opnað með tölulegum upplýsingum og útreikningum.

Blaðamannafundurinn var sameiginlegur með Guðmundi Inga Guðbrandssyni, félags- og vinnumarkaðsráðherra, Willum Þór Þórssyni, heilbrigðisráðherra, Bjarna Benediktssyni, fjármála- og efnahagsráðherra, Heiðu Björgu Hilmisdóttur, formanni Sambands íslenskra sveitarfélaga og Helga Péturssyni, formanni Landssambands eldri borgara (LEB). Á fundinum í dag voru einnig Helga Garðarsdóttir og Hallgrímur Arnarson frá KPMG.

Ráðherrar, formaður Sambandsins og formaður LEB skrifuðu undir viljayfirlýsingu um verkefnið í júní 2022 með fyrirætlan um að vinna ofangreinda aðgerðaáætlun sem nú er orðin að veruleika. Meginþungi aðgerða í áætluninni liggur í þróunarverkefnum sem snúast um að samþætta félags- og heilbrigðisþjónustu fyrir eldra fólk og flétta saman þá þjónustu sem ríkið sér annars vegar um og hins vegar sveitarfélögin. Einnig verður ráðist í aðgerðir sem hverfast um heilbrigða öldrun með alhliða heilsueflingu, sveigjanlegri þjónustu og stórbættum aðgangi að ráðgjöf og upplýsingum um þjónustu fyrir eldra fólk.

Aðgerðaáætlunin byggir á fimm meginstoðum. Ein þeirra snýr að bættri öflun og miðlun upplýsinga og falla mælaborðið og kostnaðar- og ábatagreiningin þar undir. Í greiningunni er annars vegar horft á eldra fólk út frá sjónarhorni sveitarfélaga og hins vegar ríkisins. Miðað við þróun og framtíðarspár er áætlað að hlutfall 67 ára og eldri hér á landi verði um 20% árið 2050. Einstaklingar í þessum aldurshópi fara því úr því að vera 50.300 talsins og upp í 90.200. Samkvæmt greiningunni felst mikill ávinningur fyrir alla aðila í því að fjölga þeim árum þar sem eldra fólk lifir heilbrigðu lífi og heldur heilsu.

Tekjur eldra fólks hafa vaxið hraðar en tekjur yngra fólks á síðustu 25 árum og eru í dag að jafnaði 97% af meðaltekjum einstaklings á vinnumarkaði. Um leið greiðir eldra fólk útsvar til sveitarfélagsins þar sem það býr og skatta til ríkisins.

Meðal niðurstaðna greiningarinnar:

  • Samhliða hækkandi tekjum eldra fólks (67 ára og eldri) hafa útsvarsgreiðslur þess til sveitarfélaga aukist. Á 15 árum hafa þær fimmfaldast.
  •  Miðað við spár og þróun síðustu 10 ára má gera ráð fyrir að útsvarsgreiðslur eldra fólks verði tæp 30% af heildarútsvarstekjum sveitarfélaga árið 2050 á sama tíma og hlutfall eldra fólks verður um 20% af íbúafjölda.
  •  Svokallaður ábatastuðull eldra fólks er hærri en yngra fólks (yngra en 67 ára). Ef ábatastuðull er yfir 1,0 gefur viðkomandi hópur meira til sveitarfélags í formi tekna en hann kostar. Samkvæmt greiningunni hefur eldra fólk í dag ábatastuðulinn 1,3 á meðan yngra fólk er með stuðulinn 0,7.
  • Kostnaðarhagkvæmt er fyrir sveitarfélög að stuðla að auknu heilbrigði eldra fólks. Með aukinni vitundarvakningu um ábata og framlag eldra fólks til samfélagsins má búast við því að sveitarfélög muni í auknum mæli keppast við að laða þennan hóp til sín, meðal annars með bættri og samþættari þjónustu.
  •  Hreyfing er á aldurshópnum 67 ára og eldri á milli sveitarfélaga og má ætla að þjónustuþarfir eldra fólks hafi áhrif á búsetu. Í mælaborðinu eru sveitarfélög borin saman og meðal annars flokkuð eftir því hver þeirra hafa tækifæri til fjárfestinga í þágu eldra fólks og hver hafa tækifæri til að laða til sín eldra fólk.

Fylgigögn:

Nánari upplýsingar má finna í frétt á vef stjórnarráðsins.