03. jan. 2014

Útsvarsprósentur 2014

  • percentage-calculator

Nú liggja fyrir útsvarsprósentur sveitarfélaga fyrir árið 2014. Meðalútsvarið verður 14,44% í stað 14,42%. Sveitarfélögin geta samkvæmt lögum ákveðið útsvarshlutfall á bilinu 12,44% til 14,52%. Af 74 sveitarfélögum leggja 58 á hámarksútsvar og tvö leggja á lágmarksútsvar.

Þess ber að geta að hluti útsvarsins rennur beint til Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga sem síðan útdeilir því aftur til sveitarfélaga eftir sérstökum reglum sem sjóðurinn setur. Það sem jöfnunarsjóðurinn fær er annars vegar 0,77% af útsvarsstofni vegna málefna grunnskólans og hins vegar 0,99% af útsvarsstofni vegna málefna fatlaðs fólks. Nettó útsvar til sveitarfélaga er því 12,68% að meðaltali.

Tengill á töflu sem sýnir brúttó útsvar, þann hluta sem rennur til jöfnunarsjóðs og síðan nettó útsvar til sveitarfélaga.