31. okt. 2017

Áætluð framlög úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga liggja fyrir

Samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra hefur samþykkt tilögur ráðgjafanefndar Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga um áætlaðir úthlutanir vegna ársins 2018. Tillögurnar birtust á vef stjórnarráðsins fyrr í dag.

Ráðgjafanefndin gerir tillögur um framlög úr sjóðnum til jöfnunar á tekjutapi vegna fasteignaskatts, til jöfnunar útgjöldum og til almennrar jöfnunar á grunnskólarekstri.

Þá gerir ráðgjafanefndin einnig tillögur um framlög úr sjóðnum vegna sérþarfa fatlaðra nemenda og vegna nýbúafræðslu.

Á grundvelli áætlunar um tekjur sjóðsins á árinu 2018 nemur áætlað ráðstöfunarfjármagn til greiðslu framlaga vegna tekjutaps á fasteignasköttum 4.744,7 m.kr. Jöfnunarsjóður greiðir sveitarfélögum framlög fyrirfram sem nema 60% af áætluðum framlögum ársins eða um 2.846,8 m.kr. Framlagið er greitt út í fimm jöfnum greiðslum mánuðina febrúar til júní.

Uppgjör framlaga á árinu 2018 fer fram mánuðina, júlí, ágúst og september á grundvelli upplýsinga frá Þjóðskrá Íslands um álagningarstofna fasteignaskatts frá 31. desember 2017, upplýsinga um álagningarhlutföll fasteignaskatts á árinu 2018 og upplýsinga um veitta afslætti sveitarfélaga af fasteignaskatti á árinu 2018.

Áætluð heildarúthlutun vegna jöfnunarframlaga á útgjöldum A- hluta nemur alls 8.650 m.kr. Áætlunin verður jafnframt tekin til endurskoðunar í febrúar á næsta ári á grundvelli íbúafjölda 1. janúar 2018 og endanlegs álagningarstofns útsvars fyrir árið 2016.

Einnig hefur ráðherra samþykkt tillögu ráðgjafarnefndar um áætlaða heildarúthlutun B- hluta útgjaldajöfnunarframlaga að fjárhæð 575 m.kr. og einnig framlög vegna íþyngjandi kostnaðar við skólaakstur á árinu 2018 umfram tekjur. Nema síðartöldu framlögin samtals 175 m.kr.

Framlög vegna grunnskólarekstrar eru samtals 8.260 m.kr. Þar af eru 60 m.kr. vegna áætlaðs uppgjörs framlaga ársins 2016. Áætlunin verður tekin til endurskoðunar í febrúar 2018 á grundvelli íbúafjölda 1. janúar 2018, endanlegs álagningarstofns útsvars vegna ársins 2016 og  endurskoðunar á áætluðum útsvarstekjum sveitarfélaga á árinu 2018.

Framlög vegna sérþarfa fatlaðra nemenda á árinu 2018 nema alls 2.140,4 m.kr. Þar af nemur framlag til Reykjavíkurborgar sérskóla og sérdeilda 1.330,2 m.kr. Jafnframt er gert ráð fyrir 367 m.kr. framlagi vegna óafgreiddra greininga. Verður þessi áætlun tekin til endurskoðunar í febrúar 2018.

Þá eru framlög vegna nýbúafræðslu á árinu 2018 áætluð 314,5 m.kr.  að viðbættum 6,5 m.kr. fyrir síðbúnar umsóknir.

Sjá má ætluð framlög jöfnunarsjóðs á næsta ári eftir sveitarfélögum á eftirfarandi hlekkjum: