19. nóv. 2013

Aukið samstarf Vinnumálastofnunar og sveitarfélaganna um starfsráðgjöf og atvinnuleit undir heitinu Stígur

  • Stigur

Í dag mun Vinnumálastofnun ýta úr vör sérstöku verkefni  í samvinnu við sveitarfélögin í landinu um þjónustu við atvinnuleitendur sem eru án bótaréttar í atvinnuleysistryggingakerfinu og njóta fjárhagsaðstoðar frá félagsþjónustu sveitarfélaga. Verkefnið hefur fengið nafnið Stígur.  Markmiðið með verkefninu er að styrkja viðkomandi einstaklinga í leit sinni að atvinnu og  fækka þannig skjólstæðingum sveitarfélaganna sem þurfa á fjárhagsaðstoð að halda.

Um er að ræða þjónustu við fólk sem ýmist hefur klárað bótarétt sinn til atvinnuleysisbóta undanfarin ár eða hefur af einhverjum ástæðum ekki náð að skapa sér þann rétt.  Félagsþjónustur sveitarfélaga munu vísa þeim sem í hlut eiga í starfsráðgjöf og vinnumiðlun hjá Vinnumálastofnun samkvæmt sérstöku verklagi.

Áætlað er að þjónusta Vinnumálastofnunar taki til um 1500 einstaklinga á landinu öllu sem eru í þessari stöðu.

Sú þjónusta sem hópnum mun standa til boða hjá  Vinnumálastofnun verður fyrst og fremst í formi starfsráðgjafar og vinnumiðlunar.  Þá mun einstaklingunum verða boðið að taka þátt í þeim vinnumarkaðsúrræðum sem Vinnumálastofnun skipuleggur fyrir atvinnuleitendur til að örva leit þeirra að starfi og auka starfshæfni.  Að baki ákvörðun um slíka þjálfun  liggur mat ráðgjafa og fjárhagslegt svigrúm stofnunarinnar á hverjum tíma.

Atvinnuleitendum frá sveitarfélögunum verður á næstu vikum  vísað með formlegum hætti til ráðgjafa Vinnumálastofnunar og þeir fá fastan ráðgjafa hjá stofnuninni.   Einstaklingarnir þurfa ekki að fara í gegnum rafræna skráningu með hefðbundnum hætti heldur mæta beint í boðað viðtal til ráðgjafa.  Einstaklingarnir fá ekki greiðslur frá Vinnumálastofnun  heldur halda sinni fjárhagsaðstoð frá sveitarfélögunum en virkni þeirra í atvinnuleitinni kann að hafa áhrif á fjárhagsstuðning þeirra frá sveitarfélögunum. Vinnumálastofnun og viðkomandi sveitarfélag og munu miðla upplýsingum um það milli sín og um framvinduna í atvinnuleitinni. 

Mikilvægur þáttur í verkefninu er að til staðar séu ávallt nægilega mörg starfs-þjálfunartækifæri fyrir atvinnuleitendur hjá fyrirtækjum og stofnunum ríkis og sveitarfélaga en slík þjálfun hefur reynst árangursríkasta aðferðin til að tryggja fast starf í kjölfarið.  Vinnumálastofnun mun nú samhliða treysta samstarf sitt við atvinnulífið í þessum efnum og kynna ávinning þess að bjóða atvinnuleitendum starfsþjálfun,  fyrirtækjunum og einstaklingunum sem um ræðir og samfélaginu, öllum til hagsbóta.

Verkefnisstjóri Stígs af hálfu Vinnumálastofnunar er Ragnheiður Hergeirsdóttir, forstöðumaður Vinnumálastofnunar á Suðurlandi.

Stigur

Aðalsteinn Sigfússon, sviðsstjóri velferðarsviðs Kópavogsbæjar, Gyða Hjartardóttir, félagsþjónustufulltrúi Sambands íslenskra sveitarfélaga, og Gissur Pétursson, forstjóri Vinnumálastofnunar, handsala samkomulag um verkefnið „Stígur“ á fundi þriðjudaginn 19. nóvember.