Breytingar á samþykktum Sambands íslenskra sveitarfélaga

Á landsþingi Sambands íslenskra sveitarfélaga sem haldið var sl. föstudag voru samþykktar með (96% greiddra atkvæða) tillögur starfshóps um breytingar á samþykktum sambandsins.Tillögurnar eru aðgengilegar í vinnuskjali sem liggur frammi á vefsíðu sambandsins.

Sigurður Ingi Jóhannsson, samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra, Aldís Hafsteinsdóttir, formaður sambandsins, Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra og Arna Ír Gunnarsdóttir þingforseti við lok XXXVI. landsþings sambands íslenskra sveitarfélaga. (ljósm.: Ingibjörg Hinriksdóttir)

Stærsta breyting frá gildandi samþykktum er að formaður verður framvegis kosinn beinni kosningu, fyrir landsþing sem haldið verður að loknum sveitarstjórnarkosningum á næsta ári. Greinin í heild hljóðar svo:

Formaður stjórnar sambandsins skal kosinn sérstaklega með beinni, rafrænni kosningu. Um kjörgengi til embættis formanns fer skv. 7. mgr. 11. gr.

Framboðsfrestur til formannskjörs rennur út 15. júlí. Kjörnefnd, sbr. 9. gr., hefur eftirlit með framkvæmd atkvæðagreiðslu og gerð kjörskrár, og sker úr um kjörgengi frambjóðenda.

Frambjóðendur eiga rétt á að tilnefna umboðsmann til að fylgjast með undirbúningi og framkvæmd kosningar.

Rétt til þátttöku í formannskosningu eiga landsþingsfulltrúar og skal rafræn kjörskrá liggja fyrir 20. júlí og vera byggð á kjörbréfum sem hafa borist frá sveitarfélögum fyrir 15. júlí, sbr. 5. gr. Einungis er heimilt að gera leiðréttingar á kjörskrá ef sýnt er fram á að tilkynning hafi verið send eigi síðar en 15. júlí.

Kosningin skal hefjast 15. ágúst og standa í tvær vikur. Úrslit skulu kynnt þegar þau liggja fyrir.

Láti formaður af störfum kýs stjórn sambandsins nýjan formann úr sínum hópi, til loka kjörtímabils.

Aðrar breytingar sem samþykktar voru á landsþinginu snúast flestar um framkvæmd stjórnarkjörs. Að hluta snúast þær breytingar um að taka mið af tillögu um breytt fyrirkomulag formannskjörs ásamt því að skerpa á kröfum til breytingartillagna. Til viðbótar var samþykkt sú breyting að eingöngu kjörnir fulltrúar í sveitarstjórnum verði kjörgengir í stjórn, sem felur í sér þrengingu frá gildandi reglum um kjörgengi.

Á grundvelli breytinganna mun kjörnefnd ljúka gerð tillögu um stjórnarkjör þegar niðurstaða formannskjörs liggur fyrir, enda hefur niðurstaða formannskjörs áhrif á skiptingu stjórnarsæta eftir kjörsvæðum. Bætt er við ákvæði um að kjörnefnd skuli gæta þess í tillögum sínum að skipan stjórnar skuli eftir fremsta megni endurspegla að sveitarfélögin eru ólík að stærð, gerð og staðsetningu.

Endanleg tillaga kjörnefndar verði kynnt landsþingsfulltrúum eigi síðar en viku fyrir setningu landsþings, til að gefa aukið svigrúm til að undirbúa breytingartillögur. Kjörnefnd gerir síðan nánari grein fyrir tillögunni á landsþingi, samkvæmt venju.

Loks er tilefni til að nefna nýtt ákvæði um hlutverk formanns sambandsins.