24. okt. 2013

Skólaskýrslan og Árbókin komnar út

  • Skolaskyrsla2013

Skólaskýrsla 2013 er komin út. Markmið með skýrslunni er að birta tölulegar upplýsingar um skólamál og gera þær aðgengilegar. Í skýrslunni er bæði fjallað um leikskóla og grunnskóla og er þar að finna ýmsar magntölur yfir nemendur, skóla, starfsfólk og rekstrarkostnað. Í höfuðdráttum er gerð grein fyrir starfsemi hvors skólastigs um sig árið 2012 og að auki birtar upplýsingar aftur í tímann eins og kostur er. Tölulegar upplýsingar ná til málaflokkanna á landsvísu en einnig er þeim gerð skil eftir landshlutum og eru að nokkru leyti flokkaðar eftir íbúafjölda sveitarfélaga.

Til viðbótar þessu eru birtar töflur í fylgiskjölum aftast í skýrslunni þar sem valdar lykiltölur eru birtar fyrir hvert sveitarfélag fyrir sig. Vakin er athygli á því að í fyrsta sinn er fjallað um innri leigu í skýrslunni, og henni gerð sérstök skil í fylgiskjölum 8 og 17. Að auki er að finna ýmsan fróðleik um skólamál frá öðrum sviðum sambandsins.

Skýrsluna vann Valgerður Freyja Ágústsdóttir, sérfræðingur á hag- og upplýsingasviði Sambands íslenskra sveitarfélaga (valgerdur@samband.is).

Árbók sveitarfélaga 2013

Þá er Árbók sveitarfélaga 2013 einnig komin út en hún kemur jafnan út í tengslum við Fjármálaráðstefnu sveitarfélaga, sem að þessu sinni var haldin dagana 3. og 4. október sl.

Báðar bækurnar eru fáanlegar í prentuðu formi hjá Sambandi íslenskra sveitarfélaga gegn gjaldi, Skólaskýrslan kostar 3.000 krónur en Árbókin 3.700 krónur.

Sigríður Inga Sturludóttir, sér um móttöku og afgreiðslu pantana á bókunum í síma 515 4900 eða í gegnum netfangið sigridur@samband.is