Aðgerðaráætlun í tengslum við stefnumótandi byggðaáætlun 2018-2024

Í júní 2018 samþykkti Alþingi einróma stefnumótandi byggðaáætlun fyrir árin 2018-2024. Í skýrslu samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra um framvindu málsins, sem lögð var fram á 150. löggjafarþingi kemur fram að flestar aðgerðir í aðgerðaráætlun stefnunnar séu komnar vel af stað.

Í júní 2018 samþykkti Alþingi einróma stefnumótandi byggðaáætlun fyrir árin 2018-2024. Í skýrslu samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra um framvindu málsins, sem lögð var fram á 150. löggjafarþingi kemur fram að flestar aðgerðir í aðgerðaráætlun stefnunnar séu komnar vel af stað.

Vinna við mótun byggðaáætlunar hefur staðið allt frá árinu 2016 undir verkstjórn Byggðastofnunar. Strax frá upphafi var lögð áhersla á opið mótunarferli og víðtækt samráð m.a. við íbúa, sveitarfélög, landshlutasamtök sveitarfélaga, stofnanir og ráðuneyti. Þá var samráðsgátt opin á vef Byggðastofnunar á vinnslutímanum þar sem unnt var að skoða og leggja fram gögn, tillögur, ábendingar og athugasemdir.

Skýrsla samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra var lögð fram á Alþingi í desember 2019. Skýrslan skiptist upp í fjóra kafla auk viðauka um framkvæmd aðgerða. Kaflarnir eru:

  1. Markmið, áherslur og mælikvarðar
  2. Samþætting við aðrar opinberar áætlanir
  3. Framvinda aðgerða
  4. Mat Byggðastofnuar

Þá er á vef stjórnarráðsins að finna yfirlit um stöðu aðgerða auk aðgerðaráætlunarinnar. 

Tengt efni