Námsleyfasjóður kennara og stjórnenda grunnskóla

Stjórn Námsleyfasjóðs er skipuð tveimur aðilum frá Kennarasambandi Íslands og þremur frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga. Frá KÍ eru: Kristín Jónsdóttir og Sigríður Heiða Bragadóttir og frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga eru: Lúðvík Hjalti Jónsson, Valgerður Janusdóttir og Klara E. Finnbogadóttir. Formaður stjórnar er Lúðvík Hjalti Jónsson. 

Stjórn Námsleyfasjóðs fer einnig með málefni Endurmenntunarsjóðs grunnskóla.
Starfsmenn sjóðsins eru Klara E. Finnbogadóttir og Ragnheiður Snorradóttir.

Umsækjandi sem æskir námsleyfis skal að lágmarki fullnægja eftirfarandi skilyrðum, sbr. reglur um Námsleyfasjóð:

  1. Hafa, þegar sótt er um námsleyfi, gegnt starfi í 10 ár samtals við kennslu, ráðgjöf eða stjórnun í grunnskóla, í eigi minna en hálfu starfi, og verið samfellt í starfi sl. fjögur ár.
  2. Vera fastráðinn starfsmaður sveitarfélags eða aðila sem stofnað er til með samstarfi sveitarfélaga og taka laun samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands vegna grunnskólans.
  3. Ljúka á námstímanum 60 ECTS eininga háskólanámi, eða jafngildu háskólanámi, miðað við 1/1 námsleyfi, og skal námið miða að því að nýtast viðkomandi í því starfi sem hann er ráðinn til að sinna.

Enginn getur fengið hærri fjárhæð í námsleyfi en sem nemur tveggja ára föstum launum á starfsævi viðkomandi.

Umsækjandi sem hlýtur námsleyfi skal fullnægja eftirfarandi skilyrðum:

  1. Skila til stjórnar sjóðsins skriflegri staðfestingu, fyrir 1. mars, á að hann þiggi námsleyfið.
  2. Skila til stjórnar sjóðsins staðfestingu sveitarfélags, eða eftir atvikum rekstraraðila skóla, um að skilyrði a) og b) liðar 4. gr. sé uppfyllt, fyrir 1. mars.
  3. Skila til stjórnar sjóðsins staðfestingu á skólavist, fyrir 1. júlí.
  4. Senda stjórn sjóðsins, innan fjögurra mánaða að námsleyfi loknu, staðfest vottorð skóla um nám í námsleyfinu.

Úthlutun námsleyfa vegna skólaársins 2017-2018

Úthlutun námsleyfa vegna skólaársins 2017-2018 er lokið. Alls bárust Námsleyfasjóði 144 fullgildar umsóknir. Fjármagn til úthlutunar leyfði að veitt yrðu 35 námsleyfi. Aðeins var hægt að verða við um 24% þeirra beiðna sem fyrir lágu og því ljóst að mörgum fullgildum umsóknum varð að hafna.

Eins og fram kom í auglýsingu um úthlutun námsleyfa og samræmist 6. gr. reglna um Námsleyfasjóð var ákveðið að allt að 1/3 leyfa yrði úthlutað sérstaklega vegna náms sem tengist lærdómssamfélaginu, teymiskennslu og samvinnu, faglegri forystu eða heilbrigði og velferð nemenda. Var 12 leyfum úthlutað til slíkra verkefna. Námsleyfum var skipt á milli landshluta með hliðsjón af fjölda starfandi kennara og stjórnenda eftir landshlutum.

Tilkynning um niðurstöðu stjórnar Námsleyfasjóðs hefur verið send öllum umsækjendum bréfleiðis og ætti hún að berast þeim á næstu dögum. Hafi niðurstaðan ekki borist innan tveggja vikna er umsækjendum bent á að hafa samband við Klöru E. Finnbogadóttur.

Vefgátt Sambands íslenskra sveitarfélaga.

Kolbrún Erna Magnúsdóttir veitir aðstoð við tæknileg atriði í síma 515 4944 eða í tölvupósti á kolbrun.erna.magnusdottir@samband.is.

Nánari upplýsingar veitir Klara E. Finnbogadóttir í síma 515 4924 eða í tölvupósti á klara.e.finnbogadottir@samband.is