147. og 148. löggjafarþing

Hér er upptalning á þeim frumvörpum og reglugerðum sem Samband íslenskra sveitarfélaga hefur verið beðið um að veita umsagnir um á 147. og 148. löggjafarþingum, ásamt þeim umsögnum sem gefnar hafa verið.

 Lagafrumvörpumsögn sambandsins
Afdrif máls
Frumvörp til laga um félagsþjónustu sveitarfélaga, 26. mál og 27. mál
Umsögn 16. 01.2018
Yfirlit um framkvæmd NPA á Norðurlöndum
 
Lög um varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum
16.11.2017
 
 
Þingsályktunartillögur, reglugerðir, drög o.fl. sem barst til umsagnar
Umsögn sambandsins
Afdrif máls