Stjórn Sambands íslenskra sveitarfélaga

Stjórn sambandsins er kosin á landsþingi að afloknum sveitarstjórnarkosningum. Stjórnarmenn eru 11 með formanni sem kosinn er sérstaklega.

Stjórn Sambands íslenskra sveitarfélaga er kosin á næsta landsþingi sambandsins að afloknum sveitarstjórnarkosningum. Stjórnarmenn eru 11 að tölu með formanni sem kosinn er sérstaklega. Við kjör í stjórn er landinu skipt upp í fimm kjörsvæði sem taka mið af skiptingu landsins í kjördæmi vegna Alþingiskosninga með þeirri undantekningu að Reykjavík er eitt kjörsvæði.

Kjörgengir í stjórn sambandsins eru allir aðalmenn og varamenn í sveitarstjórnum og framkvæmdastjórar sveitarfélaga, enda hafi þeir það starf að aðalstarfi. Missi stjórnarmaður umboð til setu í stjórninni tekur varamaður sæti hans til næsta landsþings sem kýs nýjan aðalmann í hans stað. Láti aðal- eða varamaður í stjórn af starfi hjá því sveitarfélagi sem hann starfaði fyrir þegar kosning fór fram fellur umboð hans niður og á næsta landsþingi er kosinn stjórnarmaður í hans stað.

Stjórnin fer með yfirstjórn sambandsins milli landsþinga, sem haldin eru árlega. Stjórnin er í forsvari fyrir sambandið út á við og ber ábyrgð á fjárreiðum þess. Stjórnin heldur fundi að jafnaði einu sinni í mánuði.

Stjórn Sambands íslenskra sveitarfélaga er kjörin til fjögurra ára á landsþingi að afloknum sveitarstjórnarkosningum.

Fundargerðir stjórnar .

Formaður stjórnar sambandsins  er kjörinn sérstaklega á landsþingi. Á XXIV. landsþingi sambandsins var Halldór Halldórsson kjörinn formaður þess kjörtímabilið 2014-2018.

Stjórnin er þannig skipuð (í október 2014):

Aðalmenn: Varamenn:
Halldór Halldórsson,
Reykjavíkurborg, formaður
formadurhh@samband.is
Áslaug M. Friðriksdóttir
Reykjavíkurborg
Skúli Þór Helgason
Reykjavíkurborg
Heiða Björg Hilmisdóttir
Reykjavíkurborg
S. Björn Blöndal
Reykjavíkurborg
Elsa Hr. Yeoman
Reykjavíkurborg
Gunnar Einarsson
Garðabæ - Suðvesturkjörsvæði
Haraldur Sverrisson
Mosfellbæ - Suðvesturkjörsvæði
Gunnar Axel Axelsson
Hafnarfjarðarkaupstað - Suðvesturkjörsvæði
Margrét Lind Ólafsdóttir
Seltjarnarnesbæ
Jónína Erna Arnardóttir
Borgarbyggð - Norðvesturkjörsvæði
Ólafur G. Adolfsson
Akraneskaupstað - Norðvesturkjörsvæði
Halla Sigríður Steinólfsdóttir
Dalabyggð - Norðvesturkjörsvæði
Ragnar Frank Kristjánsson
Borgarbyggð - Norðvesturkjörsvæði
Gunnhildur Ingvarsdóttir
Fljótsdalshérað - Norðausturkjörsvæði
Gunnlaugur Stefánsson
Norðurþingi - Norðausturkjörsvæði
Eiríkur Björn Björgvinsson
Akureyrarkaupstað - Norðausturkjörsvæði
Dýrunn Pála Skaftadóttir
Fjarðabyggð - Norðausturkjörsvæði
Aldís Hafsteinsdóttir
Hveragerðisbæ - Suðurkjörsvæði
Páll Marvin Jónsson
Vestmannaeyjabæ - Suðurkjörsvæði
Ísólfur Gylfi Pálmason
Rangárþingi eystra - Suðurkjörsvæði
Ásgerður K. Gylfadóttir
Sveitarfélagið Hornafjörður - Suðurkjörsvæði

Framkvæmdastjóri Sambands íslenskra sveitarfélaga er Karl Björnsson.