Landsþing sambandsins

Landsþing hefur æðsta vald í málefnum Sambands íslenskra sveitarfélaga. Landsþing kemur saman árlega, að jafnaði í mars eða apríl. Á því ári sem almennar sveitarstjórnarkosningar eru haldnar skal landsþing þó haldið í september eða október.

 Kjör landsþingsfulltrúa

Í 4. gr. laga sambandsins er kveðið um fjölda landsþingsfulltrúa og varamenn þeirra, um kjörgengi og tilkynningar um kjör:

Að afloknum almennum sveitarstjórnarkosningum kjósa hlutaðeigandi sveitarstjórnir fulltrúa á landsþing og gildir sú kosning fyrir kjörtímabil sveitarstjórnar.

  • Sveitarfélag með allt að 1.000 íbúa kýs 1 fulltrúa.
  • Sveitarfélag með allt að 3.000 íbúa kýs 2 fulltrúa.
  • Sveitarfélag með allt að 5.000 íbúa kýs 3 fulltrúa.
  • Sveitarfélag með allt að 10.000 íbúa kýs 4 fulltrúa

og síðan einn til viðbótar fyrir hvert byrjað tugþúsund umfram það.

Íbúafjöldi samkvæmt þessari grein skal miðaður við 1. desember ári áður en landsþing er haldið og skal miðað við endanlegar íbúatölur samkvæmt skráningu Hagstofu Íslands.

Varafulltrúar skulu kosnir jafnmargir og aðalmenn. Kosning fulltrúa fer eftir sömu reglum og gilda um kosningu nefnda samkvæmt sveitarstjórnarlögum.

Kjörgengir eru aðalmenn og varamenn í sveitarstjórn.

Að kosningu lokinni, í síðasta lagi 1. ágúst, sendir sveitarfélagið skrifstofu sambandsins kjörbréf með nafni/nöfnum þess eða þeirra sem hafa verið kjörnir fulltrúar og varafulltrúar.

 

_MG_5904Myndir að ofan er frá landsþingi á Akureyri árið 2006.